ondernemerschap

Model ondernemerschap


Processen, interactie en mensen kun je beschouwen als chemische stoffen die bij ontbranding mogelijks veel en zelf heel veel energie leveren. Maar om energie te leveren moeten ze reageren. En daar heb je 'start' energie voor nodig. Een vonk is voldoende. Maar zonder vonk lukt het niet.  De vonk is de ondernemer.


De ondernemer vult vier archetypische rollen in binnen het bedrijf:


Ziener -> ziet de mogelijkheden


Leider -> overtuigt mensen tot een inspanning (emotioneel)


Meester -> beschrijft hoe het moet


Manager -> verdeelt de middelen en zorgt dat het gebeurt (rationeel)


De ondernemer is niet alleen de bedrijfsleider. Het is iedereen in een bedrijf die in staat is verbeteringen te visualiseren, anderen te overtuigen en de verbeteringen concreet vorm te geven en uit te voeren.


Ziener, leider, meester en manager zijn geen personen of titels maar rollen of eigenschappen die binnen een groep ingevuld moeten worden om de groep alert en succesvol te maken en houden. Rollen kunnen wisselen en hoeven niet de hele tijd door dezelfde persoon ingevuld te worden.

Waar kan dit model je mee helpen?


Hoe zien we mogelijkheden en zetten we die om in verbeteringen?

Hoe nemen we Initiatief?

Hoe stuur ik een groep?

Hoe gebruiken we feiten en cijfers?


Het verband tussen ondernemerschap en de overige modellen:


Het gebruik van de procesformule (zie model processen) helpt verbeteringen zichtbaar te maken en maakt confontatie, planning vs realisatie zonder conflict mogelijk. De ondernemer heeft een grote impact op de cultuur van de groep, maar wordt er ook door bepaald. De ondernemer bepaalt de processen maar zijn functioneren wordt ook bepaald door de manier waarop de processen georganiseerd zijn.