mens

Model mens


Mensen maken keuzes, gedreven door verschillende aspecten van wie ze zijn en wat ze willen. Om jezelf en andere mensen beter te begrijpen én zelf de juiste keuzes te maken, of anderen te begeleiden bij hun keuzes heb je een model nodig. Dat model is het begrip "ikzelf" (ik voor ik, jij voor jij).


Mensen begrijpen houdt ook in dat je weet waar onze sterke en zwakke punten liggen. Ons model "ik" is een sterk model voor het soort van mensen dat je tegenkomt in een professionele context.


Dit model staat voor individu. Mensen die we tegenkomen in een bedrijfscontext zijn voorgeselecteerd. Ze hebben een gemeenschappelijke voorgeschiedenis en een persoonlijk traject doorlopen dat ertoe heeft geleid dat ze in het bedrijf doen wat ze doen.


Door die selectie hebben ze een aantal gemeenschappelijke eigenschappen. De gelijkenissen tussen onszelf en de anderen binnen deze bedrijfscontext zijn groter dan de verschillen.


Ons model mens verklaart waarom mensen dingen doen en waarom niet. Het helpt je om door jouw gedrag het gedrag van anderen te beïnvloeden. De basisbehoeften veiligheid, vrijheid, voortplaning en voedsel moeten in evenwicht zijn.

Waar kan dit model je mee helpen?


Waarom doen we wat we doen?

Hoe bepalen onze basisbehoeften ons gedrag?

Hoe bepaalt ons gedrag het gedrag van anderen?

Hoe bepalen we een strategie?

Hoe beïnvloeden we anderen en worden we door anderen beïnvloed?


Het verband tussen mens en de overige modellen:


Het individu maakt deel uit van de groep, en gaat in interactie met andere leden en is verantwoordelijk voor een aantal elementen in de procesformule. Het individu is bovendien als ondernemer onmisbaar voor de nodige continue verbetering.