interactie

Model interactie


Mensen doen dingen samen. Omdat 'het' alleen doen te moeilijk of te veel is, of omdat ze dat gewoon plezanter vinden. Als je mensen goed wil laten samenwerken, moet je allemaal, liefst zo efficiënt mogelijk een stukje realiseren van het gezamelijk doel. Daarvoor moeten stukjes toegewezen worden en die stukjes moeten daarbij bij elkaar passen. En liefst vanaf de eerste keer.


Y = Y' + Y" + Y"' + Y"" + ....


Groepen zijn meer dan de som van individuën. Het gezamelijke doel (Y) is meer dan de som van de individuele stukjes (Y'+ Y" + Y"' + Y""). Hoe het voor een individu aanvoelt om samen te werken, is afhankelijk van hoe de groep in elkaar steekt en als groep functioneert.


Een individu kan het gevoel hebben dat de groep waarvan hij deel uitmaakt als team functioneert, of dat de groepsleden politiek bedrijven of zelfs in oorlog zijn met elkaar.


Archetypes voor interactie zijn: team, politiek, oorlog


Tijdens een interactie moment ga je vaak ook in communicatie met elkaar. Je draagt informatie over van de ene persoon op de andere. Soms is het resultaat niet altijd hetgene je verwacht had. Cultuur, hiërarchie, vertrouwen,.. het zijn allemaal zaken die de informatie overdracht en dus ook het resultaat beïnvloeden.

Waar kan dit model je mee helpen?


Hoe gedraagt de groep zich?

hoe pas ik bij de groep?

Hoe werkt een team, hoe bouw ik een team?

Hoe werkt politiek, hoe gebruik ik dat om een doel te bereiken?

Hoe werkt oorlog, hoe ga ik ermee om?

Hoe ga je als ondernemer met een groep om?

Hoe functioneert communicatie?

Het verband tussen interactie en de overige modellen:


De interactie binnen de groep wordt beïnvloed door de individuen die er deel van uitmaken en door de processen die ze voeren. Om te kunnen functioneren moeten ze voorwaarden en rollen worden ingevuld. De manier waarop deze voorwaarden worden ingevuld bepalen de cultuur die binnen de groep heerst.