Sociaal project

Sociaal project

Als opleidingscentrum vinden we het enorm belangrijk dat ook kansarme kinderen de mogelijkheid krijgen om naar school te gaan en een degelijke opleiding krijgen.


Al meer dan 17 jaar zijn we peetouder van dit project. We sponsoren het volledige leertraject van onze 5 petekinderen.


Zo hebben we al diverse kinderen kunnen helpen. 

Father Quadras vzw India

Missie


De VZW heeft tot doel kansarme kinderen in de Indiase deelstaat Karnataka de mogelijkheid te geven om naar school te gaan en zo een degelijke opleiding te krijgen waardoor het analfabetisme in de armste gemeenschappen teruggedrongen wordt, de jongens en meisjes buiten de kinderarbeid blijven en een reële kans op een betere maatschappelijke positie krijgen. De middelen hiertoe worden bekomen via een peetouder project.

Wat is father Quadras vzw?

Onder impuls van de Indische priester Father Santan Quadras komt in 1989 in Merksem een initiatief op gang om kansarme Indische kinderen financieel te helpen.


Vanuit zeer arme dorpen in het zuiden van India waar men, naar onze normen, nog middeleeuws leeft, worden kinderen tijdens tien maanden in de missieposten Maski en Harapur opgenomen om er een normaal leerprogramma te volgen. Ze krijgen er naast onderwijs, ook logies en eten.


Na het tragisch overlijden van Father Quadras in 1998 worden er door het plaatselijke bisdom twee jonge priesters aangeduid om zijn werk voort te zetten. Er wordt dan inderdaad hard verder gewerkt en de lijst van behoeftige kinderen blijkt onuitputtelijk.


Nu sponsort onze vereniging ongeveer driehonderd kinderen. De gelden van de schenkers, sponsors, peetouders worden integraal doorgezonden naar India, via het officiële kanaal van het plaatselijke bisdom dat de werking tevens superviseert. De nood blijft echter zeer groot. Er blijven meer en meer kinderen smeken om hulp en steun.


Ook de verantwoordelijken van de missieposten vragen voortdurend meer hulp voor huisvesting en lesmateriaal voor de kinderen die ze opvangen.