Case 4 beter samen denken

Hoe kan je beter samen denken met KookeenY?

CASE: Uitbreiden van de dienstverlening

Een onderneming wil zijn dienstverlening uitbreiden.


Vooral het sales team ziet hierin een meerwaarde ten opzichte van de klant. De technische afdeling ziet een aantal praktische problemen. Ook op het vlak van verantwoordelijkheden is dit niet zo eenvoudig. En wat met eventuele financiƫle gevolgen die ontstaan door wachttijden, of schade aan het productieproces van de klant? En past dit alles in de globale strategie van de groep?


Met de KookeenY methodiek werden met de betrokken partijen de mogelijkheden en beperkingen in kaart gebracht. Eigen aan deze methodiek is dat de analyse vertrekt van het doel, en wat er nodig is om dit doel te bereiken. Vervolgens worden de grenzen en beperkingen van het proces in kaart gebracht. Samen kan je dan een strategie bedenken die het doel bereikt rekening houdend met de beperkingen van de organisatie. Soms worden de beperkingen onderzocht en worden er grenzen verlegd.


In dit concrete geval ging de organisatie van tafel met een duidelijk beeld hoe en waar de extra dienstverlening aan klanten aangeboden kon worden.