Case 2 procesefficiëntie

Hoe maak je een proces effciënter met KookeenY ?

CASE: Verhuis Calvé pindakaas lijn Unilver

Een case studie geschreven door Luc Aubry - projectleider Unilver


Inleiding


Onze afdeling Calvé Pindakaas had te kampen met zware problemen in het productieproces. Zowel de continuïteit als de consistentie moesten snel verbeterd worden. Het hele productieproces werd aan de hand van de KookeenY-methodiek in kaart gebracht, waardoor alle problemen duidelijk benoemd konden worden. Vanuit KookeenY startten we ook met de ontwikkeling van een aantal standaarden. Deze worden voortaan niet alleen bij Calvé Pindakaas als maatstaf gebruikt, maar werden ook uitgerold in alle productie-units binnen Unilever.


Toepassing van de methodiek -  procesformule Y+A = f(S,G,K,m,w,€)+ O


1. Definieer de gewenste output: Y met zo min mogelijk afval (A)

2. Definieer de nodige input: S,G,K,m,w,€

3. "foefel" met de input om zo min mogelijk A te krijgen en zo veel mogelijk Y

4. Structureer

5. Organiseer de samenwerking

6. Optimaliseer de processen


Een proces is elke verandering van input in output. De uitkomst van een proces is een product.


1. Y = output, ofwel het naar goed vakmanschap voorbereiden, engineering en automatiseren van het brander proces, Plc Siemens S5 vervangen door S7, en het bijhorend transport van gebrande noten naar de productieafdeling. Met als extra het vernieuwen van de 3 oude gasbranders inclusief het opleveren van het ganse as build engineering pakket waaronder P&ID's, schema's, loops, software en wettelijke verplichtingen.


2. A = afval, ofwel o.a. besluitloosheid van de klant met als gevolg, verloren energie, verloren productie capaciteit soms wel 40 ton/week, verloren kennis door collectief ontslag voor de verhuis van eigen personeel, productieverlies tijdens de voorbereiding periode door oncontroleerbaar proces, verloren uren.


3. f = foefelen, na het definiëren van de output, is er geopteerd om het gehele pindakaasproject vanwege budgettaire redenen gefaseerd te laten plaatsvinden. De eerste fase, het ombouwen en automatiseren van de pinda branderafdeling.


4. We definieerde alle belangrijke input elementen


De procesformule van KookeenY heeft me in staat gesteld om dit project op gang te krijgen. De Unilver organisatie hier te Rotterdam is er één van de eilandencultuur met zijn eigen werkmethodiek. Het begin was complete chaos vanwege het ontbreken van alle basis documenten die in Calvé's bezit zijn geweest en kwaadwillig voor de verplaatsing van de pindakaas afdeling naar de Nassau kade zijn geliquideerd. Het in beeld brengen van de huidige As-built situatie was een must to do.


De procesformule van KookeenY heeft ertoe geleid dat er een werkmethodiek op tafel kwam. Een extra moeilijkheid in deze oefening was Nederlandse trots moest blijven geproduceerd worden gedurende het ganse traject.


Dankzij de KookeenY methodiek heb ik in samenspraak met Unilever een plan van aanpak kunnen forceren, gevolgd door de inventarisatie van de problematiek.


Daaruit is een Scoop of Work gecreëerd, die op zijn beurt gefilterd is op de zaken Nice to have and must issues. Uit deze geselecteerde lijst is dan een begroting gemaakt die voorgelegd is en goedgekeurd.


Met dit begrote budget en de scoop is er een fase 1 planning gemaakt die voorgelegd is en goedgekeurd. De uitbestede zaken zoals o.a. software zijn volgens door mij opgestelde standaard documenten getest; FAT en SAT.


Uitvoering en Commissioning zijn vlekkeloos verlopen dankzij de werkvoorbereiding in de vorm van gedetailleerde werkmapjes per taak.


Alle door mij ontworpen standaarden zijn nu een maatstaf voor Unilever geworden. Deze documenten plus de vendor informatie hebben ertoe geleid dat op het einde van de oefening een correcte As-built map kon opgeleverd worden.


Bedankt Jan voor de goede les!!


Groetjes Luc


Luc Aubry - projectleider Unilever