zonder duidelijk doel, gaat de samenwerking op zijn smoel

Het leven zoals het is in een bedrijf: deel 1

Zonder duidelijk doel, gaat de samenwerking op zijn smoel.


Een CEO roept zijn management bij elkaar. Hij heeft een belangrijke boodschap.

“Dames en heren, ons bedrijf staat aan de rand van de afgrond. Het is tijd om een grote stap vooruit te zetten.”


Een bedrijf heeft een doel. En als het bedrijf een stap vooruit wil zetten noemen we dat een project. Dan is het te hopen dat vooruit de juiste richting is. Dus dat het doel juist bepaald is.


Een flink project is veel werk en complex.  Daarom doe je projecten niet alleen. Projecten zijn gelegenheden om samen te werken. Samen werken aan het projectdoel. En daarmee aan het bedrijfsdoel.

Eens het projectdoel gedefinieerd kan je het doel opsplitsen in projectfasen van idee naar realisatie. Elke fase heeft zijn doel. En elk doel van elke fase brengt ons dichter bij het projectdoel. Je verdeelt de  doelen over de medewerkers en dan volle gas vooruit.


Er zijn weinig dingen zo stimulerend voor de samenwerking als een mooi project. Mensen houden ervan om samen naar een doel te werken.


Daar waren we vorige week.


Samen werken, in de volle gas vooruit fase van de fysieke realisatie van het project. En dan heb je al een boel werk verzet. Studie, plannen, vergunningen…;het moet er allemaal zijn om in realisatie te kunnen gaan.


Deze week is ons project op hold gezet. De sponsor is op de rem gaan staan. Dus geen volle gas vooruit meer.  Want de sponsor zorgt voor de centen. En zonder centen gaat het niet.


Er is een probleem met het doel. Niet van onze fase, maar van het hele project. Vermits het gaat over een flink budget, kan ik de sponsor geen ongelijk geven. Als je zo’n bedrag uitgeeft wil je er wel het juiste voor terug.


Vreemd is wel dat de sponsor niet op de rem gaat staan omdat er nieuwe info is die hem tot nieuwe inzichten heeft gebracht. Dat noem je dan voortschrijdend inzicht. Als je meer weet, kan je meer vragen stellen en kom je misschien tot andere conclusies.


Neen, de sponsor is op de rem gaan staan omdat hij het doel van het project in vraag stelt. En dat is toch wel straf in deze fase. Want daarmee begint je project.


Toch heeft de sponsor nog altijd een punt, want zonder duidelijk doel, gaat de samenwerking op zijn smoel. En dat besef je beter laat dan nooit.


De moraal:


"Doelen bepalen met het OK van alle stakeholders, daar staat of valt je project mee. Groot of klein."