Safetyfirst

Safety first


Veiligheid is altijd al een belangrijk deel van mijn job geweest. In mijn huidige job is dat niet anders. In de nucleaire sector kan je de vijand niet zien, niet ruiken, niet horen en pas voelen als het te laat is. En dat komt dan bovenop de risico’s die je in elke industriële omgeving tegenkomt.


Vandaag werken we aan het concept van een nieuwe waterbehandeling. En dat is een flinke uitdaging. Hoe gaan we nu om met de veiligheid in dit project? Want “safety first” voor iedereen. Daar zijn we het over eens.

“Safety first” is een slogan.


Iedereen vult een slogan in zoals hij of zij het ziet, denkt, of begrijpt  Slogans hebben hun nut. Ze eisen aandacht en creëren eensgezindheid. We roepen slogans samen tijdens een betoging. Want dat voelt goed. Samen roepen doet iets met een mens.


Maar “safety first””, komt veiligheid altijd op de eerste plaats? Wil dit dan zeggen dat veiligheid het allerbelangrijkste is? Of moet je altijd eerst aan je veiligheid denken? Veiligheid is een basisbehoefte. Maar wat met die andere basisbehoeften? Wat met voedsel, of vrijheid, of voortplanting? Als je echt grote honger hebt, of grote goesting, of als je je gevangen voelt moet je risico nemen. Ofwel ga je dood van de honger, en dat is ook niet veilig. Veiligheid is dus niet absoluut, staat niet alleen, Enige nuance dringt zich op. Maar een genuanceerde slogans is als een grap die je moet uitleggen. Hij mist zijn doel. Dus laten we “Safety first” maar een tijdje als slogan aanhouden.


Probleem:


Na de betoging moeten we de slogan opzij leggen en “Safety first” gedurende een heel project samen vorm geven.


Oplossing:


Een project heeft een doel. Het realiseren van dat doel is een probleem. Een probleem los je op met een strategie. Een strategie is het antwoord op de vraag “Hoe?”

Veiligheid is geen doel op zich maar een grens voor je strategie. De andere basisbehoeften zijn ook grenzen, net als veiligheid. Grenzen beperken het aantal mogelijkheden dat je hebt om een probleem op te lossen.  Want grenzen mag je niet overschrijden.


Grenzen stimuleren  creativiteit. Veiligheid als grens is zo een stuk gereedschap waarmee je de voorbereiding van je proces scherp kan stellen. De vraag: “hoe doe je dit veilig” dwingt je om een zekere mate van detaillering aan je voorbereiding te geven.  Hoe sneller je in een project dit gereedschap gebruikt, hoe sterker je voorbereiding zal zijn. Je verlaagt ook de kans op spelbrekers, onvoorziene tegenslagen  tijdens de realisatie. Op die manier kan je met veiligheid geld verdienen.


Concreet: vandaag,


Momenteel werken we met ons team het concept uit voor een nieuwe waterbehandeling. Omdat we weten dat in de conceptuele fase kosten en risico’s voor een groot deel bepaald worden, willen we dat zorgvuldig doen. We zijn op zoek naar een concept dat het doel bereikt met optimale inzet van de middelen.


Deze week hebben we een “constructability review” gedaan op een schetsmatig voorontwerp. Waar gaan we dit bouwen, hoe zit het gebouw er ongeveer uit, hoe lopen de in en uitgaande processtromen, maar ook hoe gaan we dit veilig bouwen en wat zijn de consequenties van bouwrisico’s op dit concept voor planning, budget en scoop. Zo hebben we een aantal punten geïdentificeerd waarvoor een oplossing bedacht moet worden om de waarde van dit concept tegen andere concepten te kunnen afwegen.


Het leven zoals het is in een bedrijf: deel 3