Opgepast gevaarlijke fluo vestjes

Opgepast gevaarlijke fluo vestjes

Gevaar: fluo vestjes.


Je ziet ze overal. Ze zijn niet mooi of elegant maar wel bijzonder geschikt om reclame op te zetten. Ze liggen (verplicht) in elke auto. Ze zien er onbetekenend uit, maar je kan hun belang niet overschatten. Het zijn de fluo vestjes.


Er is ook nog de helm en de veiligheidsbril maar geen symbool is zo wijd verspreid als het vestje.


Symbolen zijn herkenbaar en staan voor iets. Sommige symbolen staan voor religies.


Het fluo vestje is het symbool van de veiligheidsreligie.


De veiligheidsreligie is de meest recente van de westerse religies. Ik schat dat deze religie nu een jaar of 15 echt is doorgebroken. Zoals alle religies is de veiligheidsreligie begonnen met de bedoeling grip te krijgen op de realiteit, en zelfs om het dagelijks leven van mensen te verbeteren. En daar is niks mis mee. Iedereen wil na de dagtaak terug gezond en veilig naar huis. Dat spreekt voor zich. En dat gaat niet vanzelf. Mensen zijn niet goed in statistiek. We gaan ervan uit dat die niet voor ons gelden. En dat wij zelf veel beter zijn in het omgaan met risico's dan alle anderen. En dus zijn we niet waakzaam. En daar hebben we wel behoefte aan. Samen waakzaam door het leven gaan, niet bang maar voorzichtig verhoogt onze veiligheid.


Het basis axioma achter de veiligheidsreligie is dat je niets kan doen wat niet bewezen veilig is.


En dat klinkt misschien goed, maar dit axioma is voldoende om alle innovatie en creativiteit te stoppen. Hoe kan je bewijzen dat aan een nieuwe technologie veilig is. Hoe kan je bewijzen dat een nieuwe methode om iets te doen veilig is?


Je kan je dus afvragen of het basis axioma achter de veiligheidsreligie wel klopt. En zelfs of het toepassen van het axioma wel mogelijk is. En of we als gewone stervelingen wel in staat zijn het toe te passen. Wat met transport, eten van suikers en vetten, dierlijke producten.....Allemaal af te schaffen? Wat dan met geen transport, geen eten.....lijkt me toch ook een gevaarlijke keuze.


Als het baisaxioma niet klopt, is de kans groot dat deducties van het axioma ons brengen waar we niet willen zijn.


Want, Je kan bewijzen dat je over risico's hebt nagedacht, dat je grondig en eerlijk hebt getracht de risico's te evalueren maar daar stopt het ook. Na deze fase heb je de gebruiker; en de wereld waarin een technologie of een methode terechtkomt. Een hamer kan je gebruiken om spijkers met koppen te slaan of gewoon op koppen te slaan.


Zoals alle religies is de veiligheidsreligie niet zonder successen. De eerste gelovigen overtuig je met straffe daden en opvallende acties. En die daden en acties schrijf je op. Je maakt er een boek van.


En boeken en schrijfsels heeft de veiligheidsreligie met hopen.


Soms komt het moment dat een religie wet wordt. En dat geloofsartikelen transformeren van wijze raadgevingen die je moet interpreteren in dogma's die je moet aanvaarden zonder interpretatie. En dat angst de grote drijvende kracht wordt achter geloof in plaats van bewezen successen. Dat is dan ook. het moment dat de religie echt georganiseerd wordt. Er ontstaat een kerk met een hiƫrarchie en experts die de leer uitleggen aan niet experts. Meestal bekijken deze experts het leven vanaf de zijlijn. Want dat is de meest comfortabele plek om kritiek te geven en te "corrigeren"


Het wordt bangelijk als deze experts dan nog eens gewapend worden met de kracht van de wet.


Als de religie wet is, moet je als individu niet meer moet nadenken over wat veiligheid bevordert of vermindert. Je moet getrouwheid aan de wet en de religie aantonen door het respectvol omgaan met de symbolen van de religie. Wat er ook gebeurt draag je fluo vestje.


Er ontstaat dan ook behoefte aan een soort van religieuze politie die er op toeziet dat er respectvol met symbolen wordt omgegaan.


De veiligheidsreligie is dan een instituut geworden waaruit mensen macht putten en er zelfs geld aan verdienen. En al dat geld, al die middelen kunnen niet meer aangewend worden voor het ontwikkelen van nieuwe methodes, nieuwe technologie of om af en toe eens een feestje te bouwen voor mensen die goed gewerkt hebben en zo een nog sterker team te bouwen.


.


Die middelen kunnen ook niet gebruikt worden om mensen aan te werven goeie werkmethoden bedenken, of die goede schematische voorstellingen maken van de realiteit, zodat die goed kunnen geĆÆnterpreteerd worden om het werk voor te bereiden. Of om systemen te installeren die kunnen compenseren voor menselijke tekortkomingen.


Ergens in een hoofdzetel van een grote groep is het verboden koffie uit een automaat te halen en zonder dekseltje op het bekertje rond te lopen. Maar in de zelfde hoofdzetel wordt beslist over projecten, planningen en realisaties die een veelvoud van de risico's meebrengen. Ergens op een hoofdzetel is men er eerlijk van overtuigd dat consequent omgaan met de symbolen van veiligheid de veiligheid daadwerkelijk verhoogt.


Ergens in de wereld stemt men wetten die er toe dienen dat de consequenties van een fout axioma ons op alle terreinen van ons leven treft.


Om veilig te werken moesten we vroeger waakzaam zijn.


Als we echt veilig willen werken, moeten we vandaag dubbel waakzaam zijn.