Trajecten

Opleidingstraject Rebellen en hun baas 

Onze aanpak is gericht op concrete resultaten. Elk bedrijf moet zijn beperkte middelen immers optimaal gebruiken. Het doel van KookeenY is de noodzakelijke verbeteringen projectmatig realiseren. Verbeteringen die binnen de organisatie door de organisatie worden gedefinieerd en gerealiseerd.


Een eerste stap is steeds een opleiding voor beslissing nemers. Tijdens deze opleiding verklaren we onze modellen en onze aanpak. De beslissingnemer moet daar uiteraard volledig achter kunnen staan. Als de beslissingnemer dit wil kan hij met onze methodiek en modellen aan de slag.


De opleiding voor beslissing nemers maakt het de beslissingnemer dikwijls duidelijk waar het schoentje wringt en wat hij wil aanpakken.


Dikwijls is dit de start van een traject dat we met de organisatie opstarten. Een traject stellen we samen op maat van de uitdaging, op basis van onze tools.


Op basis van een intake gesprek maken we een projectplan (acties en timing) op en een offerte. Het definiëren van de verbeteringen maakt deel uit van het traject.


Een traject duurt ongeveer een jaar. Die tijd hebben we nodig om de organisatie duurzaam te transformeren.


Verloop van een traject:


Met de beslissingnemer maken we  de huidige  strategie helder.


Vervolgens dragen we met een 2 tal opleidingen onze modellen over op alle deelnemers aan het traject. In deze fase winnen we het vertrouwen van de medewerkers en crëeren we een veilige omgeving waarbinnen open en opbouwende kritiek op de organisatie en elkaar mogelijk wordt. Tijdens deze opleiding worden de frustraties van de medewerkers duidelijk. Frustraties zijn immers de brandstof van een verbeteringstraject.


Tijdens de opleidingen business case en projectplan leren we bazen en rebellen de frustraties om te zetten in positieve actie.


In het business plan maken rebellen en bazen duidelijk wat ze willen aanpakken, en wat het de organisatie mogelijk opbrengt. Ze moeten de beslissingnemer immers overtuigen van het nut van de verandering.


In het projectplan bepalen ze hoe en met welke middelen ze de verandering gaan realiseren.


Uiteraard krijgt de beslissingnemer in elke fase feedback over het traject. Hij moet zijn team immers stimuleren om er de nodige aandacht aan te besteden.

Het is immers een gezamenlijk traject.


Einde van het traject:


Wij begeleiden de organisatie tijdens de realisatie van het projectplan. Door het succes van de verbetering leren rebellen en bazen immers dat de organisatie kan veranderen en hoe ze dit moeten aanpakken. En dat geeft goesting om dit nog te doen.

Op die manier heeft een traject een blijvende impact op de organisatie.