modellen

De KookeenY modellen

Onze 4 modellen zijn verbonden met elkaar. Ze verhouden zich als de 4 vlakken van een tetraëder.


Elk vlak is begrensd door de 4 andere vlakken. Verander je iets aan één van de vlakken, veranderen de anderen mee.


Je kan bijvoorbeeld een proces niet veranderen zonder de mensen die daarbij betrokken zijn te beïnvloeden en omgekeerd.


Omwille van de bruikbaarheid en hanteerbaarheid van de modellen, hangen we ze op aan gekende beelden en begrippen.


Model proces ->  Kook een ei (Y)


Model mens ->  "ik" als model voor de ander


Model interactie ->  team, politiek en oorlog


Model ondernemerschap ->  ziener, leider, meester en manager

+32 4 73 72 51 31

Sales@KookeenY.be

Contactgegevens

Gratis Rebels Pamflet

Wil je niets missen van ons activiteiten?

Meld je dan aan voor ons Rebels Pamflet met tips.

Copyright

(c) 2018 - Jig Technologies bvba


Disclaimer & algemene voorwaarden


FAQ